Сертификаты

Sertifikat Feredatsii Jogi Rossii 500x707
Sertifikat Mezhdunarodnogo Alyansa Jogi 500x701

Blagodarnosty Deny Molodeji 500x707

                 

Kvalifikatsionnoe udostoverenie instruktora